• Cirkevná základná škola
    sv. Františka Assiského
  • Tu je niečo z nášho života
  • Súťaže v programovaní robotov
  • Výtvarné a spevácke súťaže
  • Deň školy a rodiny
  • Duchovná formácia
  • Lyžiarsky kurz
  • Dopravné ihrisko

 

Naša triedna učiteľka M. Kičurová pre nás vymyslela, že sa každý utorok cez triednickú hodinu budeme rozprávať o rôznych témach a získavať nové informácie so zaujímavými hosťami.

6. časť: ZÁCHRANNÁ ZDRAVOTNÁ SLUŽBA
Dnešným hosťom bol Bc. Daniel Gladiš, ktorý pracuje ako záchranár. Svoju prácu má veľmi rád a aj po 6 rokoch ho neprestajne prekvapuje. Pracuje v jednej službe 12 hodín a musí zvládnuť niekoľko zásahov počas svojej služby. Medzi zásahmi musí ostať na stanici. Záchranári využívajú tento čas dopĺňaním minutých potrieb na ďalší zásah, čítaním, pozeraním a niektorí sa aj zahrajú nejaké hry. Takže v tejto práci sa človek nenudí. Avšak musí byť stále v strehu, lebo hocikedy ho môže zavolať dispečing záchrannej služby. Medzi ľuďmi v tíme musí byť veľmi dobrá spolupráca. Musia sa dostaviť na miesto zásahu v priebehu niekoľkých minút. Zaujalo ma, ako to mali v záchranke upratané, všetko malo svoje miesto - zásuvku alebo skrinku. Je pozoruhodné, koľko vecí sa zmestí do malej dodávky. Myslím si, že to bola veľmi zaujímavá téma a všetci sa niečo nové naučili.


Jan Urban, 7.A