• Cirkevná základná škola
    sv. Františka Assiského
  • Tu je niečo z nášho života
  • Súťaže v programovaní robotov
  • Výtvarné a spevácke súťaže
  • Deň školy a rodiny
  • Duchovná formácia
  • Lyžiarsky kurz
  • Dopravné ihrisko

 

Aj keď všade naokolo zúri pandémia, u nás v prváckom úli máme veselo, tvorivo a učenlivo. Spoločne sa nám darí prekonávať prekážky a získavať nové vedomosti a skúsenosti. A nezabudli sme ani na naše prvé vysvedčenie.