• Cirkevná základná škola
    sv. Františka Assiského
  • Tu je niečo z nášho života
  • Súťaže v programovaní robotov
  • Výtvarné a spevácke súťaže
  • Deň školy a rodiny
  • Duchovná formácia
  • Lyžiarsky kurz
  • Dopravné ihrisko

 

29.6.2016 Duchovná obnova učiteľov a zamestnancov školy

29.6.2016 Slávnosť sv. Petra a Pavla; ďakovná sv. omša o 8:30 vo farskom kostole, odovzdávanie vysvedčení (galéria)

28.6.2016 Ranč Nádej; návšteva so žiakmi 2. ročníka

27.6.2016 Ako na Kalvárii snežilo; didaktické hry pre 1.-4. ročník

24.6.2016 Školský výlet žiakov 7.A - Demänovská jaskyňa, Liptov (galéria)

24.6.2016 Školský výlet žiakov 3.A - Dudince

24.6.2016 Dopravné ihrisko pre žiakov 1. a 2. ročníka v Žiari nad Hronom (galéria)

23.-25.6.2016 Školský výlet žiakov 9.A - Chata Assisi

23.6.2016 Školský výlet žiakov 1.A a 2.A - Habakuky (galéria)

23.6.2016 Rozlúčka so žiakmi 9. ročníka

21.6.2016 Školský výlet žiakov 4.A a 5.A - Baňa v Banskej Hodruši, Zveropark v Revišti

16.6.2016 Štiavnické spievanky; súťaž v speve populárnej a umelej piesne (galéria)

13.6.2016 Svetové dedičstvo očami detí; vyhodnotenie výtvarnej súťaže (galéria)

8.6.2016 Dopravné ihrisko pre žiakov 3. a 4. ročníka v Žiari nad Hronom (galéria)

7.-10.6.2016 Plavecký výcvik pre žiakov 2. ročníka (galéria)

6.-7.6.2016 Školský výlet žiakov 8.A a 6.A - Levice, Brhlovce, Bohunice (galéria)

6.6.2016 Robotický battle; robotická súťaž v Košiciach (galéria)

4.6.2016 Florbal - starší žiaci, mladší žiaci; okresné kolo (galéria)

3.6.2016 Malý beh Trate mládeže (galéria)

2.6.2016 Čítajme si 2016; celoslovenský 6 hodinový čitateľský maratón

2.6.2016 Čo šepká les; vedomostná súťaž vo Svätom Antone (galéria)

1.6.2016 Medzinárodný deň detí; cvičenia v prírode, hry a súťaže (galéria)

31.5.2016 Detská atletika 2016; okresné kolo (galéria)

31.5.2016 Filmový kabinet deťom; interaktívny workshop o animovanom filme pre žiakov 1. stupňa

28.5.2016 Duchovná obnova pre ženy od 15:00 v priestoroch školy; exercitátor: sr. Dária Miezgová (Komunita blahoslavenstiev)

27.5.2016 Exkurzia u hasičov pre žiakov 2. ročníka

24.5.2016 Archimediáda; fyzikálna olympiáda (výsledky)

21.5.2016 Duchovná obnova pre mužov od 15:00 v priestoroch školy; exercitátor: Vladimír Maslák (správca OZ Dobrý pastier)

20.5.2016 Festival kumštu, remesla a zábavy v Kammerhofe

19.5.2016 Exkurzia do Nitry pre žiakov 1.-5. ročníka (galéria)

19.5.2016 Majstrovstvá školy v atletike (výsledky)

18.5.2016 Spievajme Pánovi; diecézne kolo (galéria)

17.5.2016 Biologická olympiáda - zoológia; krajské kolo, reprezentovali Kristína Nikolajová (7.A) a Šimon Knížek (7.A)

10.5.2016 Súťaž v skoku do výšky; okresné kolo

4.5.2016 Turnaj vo futbale; okresné kolo

3.5.2016 Slávik Slovenska; okresné kolo (galéria)

2.-6.5.2016 Návšteva žiakov a študentov z partnerskej školy z Gymnázia sv. Margity v Budapešti

29.-30.4.2016 Pozorovanie nočnej oblohy; Hvezdáreň v Banskej Bystrici (galéria)

27.4.2016 "Something like my life"; divadelné predstavenie našich žiakov a študentov z krúžku Anglické divadlo, ktoré sa uskutočnilo vrámci Shakespearovho dňa v Kultúrnom centre v Banskej Štiavnici (galéria)

27.4.2016 Lesnícky deň

25.-29.4.2016 Škola v prírode

20.-22.4.2016 Valné zhromaždenie Združenia katolíckych škôl Slovenska za účasti Mons. Cyrila Vasiľa, sekretára Kongregácie pre východné cirkvi

20.4.2016 Coburgove lásky; výtvarná súťaž vo Sv. Antone (galéria)

20.4.2016 Trenčianske robotické dni; súťaž v stavbe a programovaní robotov (galéria)

20.4.2016 Malý futbal Jednota Cup

19.4.2016 Malý futbal; chlapci

18.-22.4.2016 Výmenný pobyt žiakov v partnerskej škole v Budapešti (galéria)

14.4.2016 Malý futbal; dievčatá

13.-15.4.2016 RoboCup Junior Slovensko 2016; roboticko-programátorská súťaž (galéria)

13.4.2016 Fyzikálna olympiáda; krajské kolo (výsledky)

13.4.2016 Zápis do prvého ročníka (galéria)

12.4.2016 Biblická olympiáda; diecézne kolo

12.4.2016 Biologická olympiáda - zoológia, botanika, geológia; okresné kolo (výsledky)

8.-12.4.2016 Pangea; matematická súťaž (výsledky)

7.4.2016 Deň kresťanských učiteľov; spomienka na sv. Jána de la Salle

7.4.2016 ​Výstava Holokaust v priestoroch Gymnázia Andreja Kmeťa v Banskej Štiavnici (galéria)

7.4.2016 Hviezdoslavov Kubín; regionálne kolo (výsledky)

6.4.2016 Deň otvorených dverí

6.4.2016 Testovanie 9; celoslovenské testovanie vedomostí žiakov 9. ročníka zo slovenského jazyka a matematiky

5.4.2016 Matematická olympiáda Z6, Z7, Z8; okresné kolo (výsledky)

23.3.2016 Krížová cesta učiteľov

23.3.2016 Krížová cesta; pre žiakov 1.-4. ročníka

22.3.2016 Deň vody

22.3.2016 Streľba zo vzduchových zbraní; okresné kolo (výsledky)

22.3.2016 Matematická olympiáda; krajské kolo - reprezentoval Samuel Burian (9.A)

21.3.2016 Salamander očami detí; vyhodnotenie výtvarnej súťaže (galéria)

21.3.2016 Putovná výstava fyzikálnych pokusov; interaktívna prezentácia pre žiakov (galéria)

17.3.2016 Kollárova Štiavnica očami detí; výtvarná súťaž (galéria)

16.3.2016 Fyzikálna olympiáda; okresné kolo (výsledky)

15.3.2016 Hviezdoslavov Kubín; okresné kolo (výsledky)

12.-13.3.2016 RobotChallenge; súťaž v stavbe a programovaní robotov vo Viedni (galéria)

12.3.2016 Turnaj vo florbale

11.3.2016 Vybíjaná - dievčatá; okresné kolo

11.3.2016 Živé lego; súťaž v stavaní z lego kociek (galéria)

10.3.2016 Chemická olympiáda; okresné kolo (výsledky)

9.3.2016 Biblická olympiáda; dekanátne kolo vo Zvolene (výsledky)

9.3.2016 Pytagoriáda P6, P7, P8; okresné kolo (výsledky)

8.3.2016 Medzinárodný deň žien

8.3.2016 Pytagoriáda P3, P4, P5; okresné kolo

22.-26.2.2016 Lyžiarsky výcvik žiakov 7.A a 8.A (galéria)

19.2.2016 Bez matky to nejde; divadelné predstavenie v Banskej Bystrici

17.2.2016 Turnaj vo volejbale; okresné kolo žiačky

17.2.2016 Turnaj vo florbale; regionálne kolo

16.2.2016 Turnaj vo volejbale; okresné kolo žiaci

15.2.2016 Ďakujeme spoločnosti Siemens s.r.o. za finančnú podporu robotické krúžku na nákup robotickej stavebnice

12.2.2016 Robotiada; súťaž v stavbe a programovaní robotov v Brne (galéria)

11.2.2016 Beseda s Mgr. Rudolfom Vallom na tému "Manželstvo a rodina" v 2.A triede o 16:00

10.2.2016 Turnaj vo florbale; okresné kolo (galéria)

9.2.2016 Dejepisná olympiáda; okresné kolo

5.2.2016 Karneval v školskej telocvični pre žiakov 1.-5. ročníka od 10:00 do 12:00 (galéria)

4.2.2016 Geografická olympiáda; okresné kolo (výsledky)

3.2.2016 Technická olympiáda; krajské kolo v Banskej Bystrici (výsledky)

2.-4.2.2016 Zapojenie učiteľov našej školy do národného štrajku

26.1.2016 Šaliansky Maťko - súťaž v prednese slovenských povestí; okresné kolo (výsledky)

20.1.2016 Ilustrujeme Horákove povesti, výtvarná súťaž (galéria)

19.1.2016 Matematická olympiáda Z5, Z9; okresné kolo (výsledky)

15.1.2016 Turnaj v basketbale; okresné kolo (výsledky)

13.1.2016 Olympiáda v anglickom jazyku; okresné kolo (výsledky)

11.1.2016 Požehnanie priestorov školy

25.12.2015 Jasličková slávnosť - účasť žiakov našej školy (galéria)

21.12.2015 Vianočné posedenie pri stromčeku (galéria)

18.12.2015 Ľudová rozprávka v anglickom jazyku v podaní žiakov 2. ročníka

14.12.2015 Vianočné dielničky v Kammerhofe pre žiakov 2. ročníka

11.12.2015 Stretnutie s minuloročnými absolventmi pre žiakov 8. a 9. ročníka (galéria)

11.12.2015 Štjavnycký vjanočný jarmok - účasť koledníkov (galéria)

11.12.2015 Návšteva partnerskej školy v Budapešti

10.12.2015 Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry - okresné kolo

9.12.2015 Pytagoriáda P6, P7, P8 - školské kolo

8.12.2015 Pytagoriáda P3, P4, P5 - školské kolo

8.12.2015 Za betlehemskou hviezdou - návšteva Kammerhofu pre žiakov 2. ročníka

6.12.2015 Posledná rozlúčka s naším spolužiakom Jankom Mojičkom (4.A) (viac)

2.12.2015 Technická olympiáda, okresné kolo

1.12.2015 Všetkovedko - celoslovenská vedomostná súťaž pre žiakov 2.-5. ročníka

25.11.2015 Testovanie T5 - celoslovenské testovanie žiakov 5. ročníka

23.-26.11.2015 Týždeň boja proti drogám (galéria)

20.11.2015 G-Robot - robotická súťaž v Martine (galéria)

19.11.2015 ...a Slovo bolo u Boha... - diecézna súťaž v prednese kresťanskej poézie a prózy (výsledky)

9.-13.11.2015 I-Bobor - informatická súťaž (výsledky)

12.11.2015 Ilustrujeme Belianske povesti - výtvarná súťaž (galéria)

11.11.2015 Týždeň vedy a techniky hravo v Kammerhofe pre žiakov 2. ročníka

7.11.2015 Florbalový turnaj pre žiakov 5.-9. ročníka (galéria)

5.11.2015 Turnaj v stolnom tenise, okresné kolo

14.10.2015 Cezpoľný beh, okresné kolo pre žiakov, žiačky a družstvá (galéria)

12.10.2015 Snehová kráľovná - návšteva divadelného predstavenia v divadle J. G. Tajovského vo Zvolene pre žiakov 1. - 4. ročníka

7.-8.10.2015 Školenie peer aktivistov v Sebechleboch (galéria)

7.10.2015 Horehronské hry, atletické preteky v Banskej Bystrici (výsledky)

6.10.2015 Františkova púť, výtvarná súťaž organizovaná našou školou pre všetky materské a základné školy okresu Banská Štiavnica (galéria)

5.10.2015 Sviatok sv. Františka z Assisi - patróna školy, sv. omša o 8:30 vo farskom kostole, návšteva bratov kapucínov (galéria)

30.9.2015 Ďakujeme Nadácii Allianz za grant určený na podporu robotického krúžku

29.9.2015 Návšteva divadelného predstavenia Obchod na korze a výstavy Titanic (galéria)

23.9.2015 Duchovná obnova učiteľov a zamestnancov školy

14.9.2015 Ochrana života a zdravia, praktická časť

11.9.2015 Salamandrové dni - účasť žiakov v salamandrovom sprievode

11.9.2015 Ochrana života a zdravia, teoretická časť

2.9.2015 Otvorenie nového školského roka - stretnutie v triede o 7:45, slávnostná sv. omša o 8:30 vo farskom kostole, privítanie prvákov a ostatných žiakov a zamestnancov školy