• Cirkevná základná škola
    sv. Františka Assiského
  • Tu je niečo z nášho života
  • Súťaže v programovaní robotov
  • Výtvarné a spevácke súťaže
  • Deň školy a rodiny
  • Duchovná formácia
  • Lyžiarsky kurz
  • Dopravné ihrisko

 

30.6.2015 Ďakovná koncoročná sv. omša o 8:30 vo farskom kostole; odovzdávanie vysvedčení

29.6.2015 Slávnosť sv. Petra a Pavla - sv. omša o 8:15 vo farskom kostole; kino: Sedem zhavranených bratov

27.6.2015 Turnaj v kartovej hre Bang

25.6.2015 Exkurzia žiakov 3.A a 4.A do Bratislavy

25.6.2015 Rozlúčka so žiakmi 9.A

23.6.2015 Výchovný koncert pre žiakov 5.-9. ročníka v Kultúrnom centre

22.6.2015 Dopravné ihrisko v Žiari nad Hronom (galéria)

19.6.2015 Školský výlet žiakov 6.A na Pustý hrad

18.-19.5.2015 Školenie Vernier (galéria)

15.6.2015 Návšteva Terra Permonie žiakmi 1.A triedy (galéria)

14.-16.6.2015 Školský výlet žiakov 7.A do Štiavnických Baní

14.-16.6.2015 Školský výlet žiakov 4.A

12.6.2015 Víkend otvorených parkov a záhrad

12.6.2015 Školský výlet žiakov 1.A do Bojníc (galéria)

11.-12.6.2015 Školský výlet žiakov 8.A do Slovenského raja (galéria)

11.6.2015 Školský výlet žiakov 2.A a 5.A do Vyhní

9.6.2015 Štiavnické spievanky - spevácka súťaž (galéria)

4.6.2015 Čo šepká les - vedomostná súťaž vo Svätom Antone

4.6.2015 Slávnosť Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi - sv. omša o 8:15 vo farskom kostole; hry a súťaže k Medzinárodnému dňu detí

3.6.2015 Deťom pre radosť - 3. kolo plaveckých pretekov

28.-29.5.2015 Školenie Vernier (galéria)

26.5.2015 Atletika - chlapci; okresné kolo

19.-22.5.2015 Plavecký výcvik pre žiakov 2. ročníka (galéria)

19.5.2015 Ochrana života a zdravia; praktická časť

19.5.2015 Spievajme Pánovi - diecézna spevácka súťaž v Novej Bani (galéria)

18.5.2015 Ochrana života a zdravia; teoretická časť + cvičenia v prírode

12.5.2015 Slávik Slovenska 2015 - spevácka súťaž; okresné kolo (galéria)

7.5.2015 Florbalový turnaj - mladší žiaci; okresné kolo (galéria)

6.5.2015 Deťom pre radosť - 2. kolo plaveckých pretekov

5.5.2015 Malý futbal Jednota Cup - staršie žiačky; okresné kolo

4.5-8.5.2015 Návšteva študentov a učiteľov z partnerskej školy sv. Margity z Budapešti (galéria)

4.5.2015 Discovering Britain - originálne anglické divadelné predstavenie študentov našej školy (galéria)

29.4.2015 Vyhodnotenie výtvarnej súťaže My sa nevieme sťažovať nahlas

29.4.2015 Mladý tvorca 2015 - súťaž o najlepšie vyzerajúceho funkčného robota v Nitre

29.4.2015 Lesnícky deň v Botanike, pre žiakov prvého stupňa

27.4.2015 Súťaž družstiev v poskytovaní prvej pomoci (galéria)

20.-24.4.2015 Výmenný pobyt našich žiakov v partnerskej škole sv. Margity v Budapešti (galéria)

16.-18.4.2015 RoboCup Jr. 2015 - súťaž v stavbe a programovaní robotov (galéria)

16.4.2015 Coburgove lásky - výtvarná súťaž vo Sv. Antone

15.4.2015 Duchovný a umelecký odkaz banskoštiavnickej Kalvárie - vyhodnotenie (galéria)

15.4.2015 Celonárodné testovanie žiakov 9. ročníka T9

14.4.2015 Hviezdoslavov Kubín - súťaž v umeleckom prednese poézie a prózy; regionálne kolo (výsledky)

8.4.2015 Deťom pre radosť - 1. kolo plaveckých pretekov

8.4.2015 Matematická olympiáda v kategóriách Z6, Z7, Z8; okresné kolo

8.4.2015 Biblia očami detí a mládeže - vyhodnotenie diecézneho kola výtvarnej súťaže (galéria)

7.4.2015 Deň učiteľov kresťanských škôl a školských zariadení - ocenenie otca biskupa pre Mgr. Helenu Jasovú za pričinenie o rozvoj katolíckeho školstva (viac)

1.4.2015 Duchovná obnova učiteľov a zamestnancov školy spojená s krížovou cestou na Kalvárii

1.4.2015 Hviezdoslavov Kubín - súťaž v umeleckom prednese poézie a prózy; okresné kolo (výsledky)

1.4.2015 Krížová cesta učiteľov spolu so žiakmi a študentmi v priestoroch školy

31.3.2015 Čítanie s...

31.3.2015 Súťaž v streľbe zo vzduchových zbraní (výsledky)

27.3.2015 Čitateľský maratón

24.3.2015 Scrabble - súťaž v skladaní slov

23.3.2015 Kollárova Štiavnica - výtvarná súťaž v Galérii Jozefa Kollára (galéria)

23.3.2015 Matematický klokan - medzinárodná matematická súťaž

23.3.2015 Deň vody, program pre žiakov 1. - 4. ročníka

21.3.2015 „...a Slovo bolo u Boha...“ - recitačná súťaž kresťanskej poézie a prózy; celoslovenské kolo

19.3.2015 Fyzikálna olympiáda; okresné kolo

17.3.2015 Pytagoriáda v kategóriách P6, P7, P8; okresné kolo (výsledky)

16.3.2015 Pytagoriáda v kategóriách P3, P4, P5; okresné kolo (výsledky)

16.3.2015 Živé lego - súťaž v skladaní lega

12.3.2015 Biblická olympiáda; dekanátne kolo

11.3.2015 Volejbal - chlapci; okresné kolo

5.3.2015 Minizastupiteľstvo v 2.A (viac)

4.3.2015 Živá učebnica - zážitkové vyučovanie pre žiakov 7. ročníka

4.3.2015 Florbal - chlapci; okresné kolo

3.3.2015 Florbal - dievčatá; okresné kolo

1.-4.3.2015 Lyžiarsky výcvik žiakov 7.A triedy (galéria)

26.2.2015 Rozprávkové vretienko - súťaž v umeleckom prednese rozprávok; okresné kolo (výsledky)

26.2.2015 Živá učebnica - zážitkové vyučovanie pre žiakov 6. ročníka (galéria)

25.2.2015 Salamander 2014 - výtvarná súťaž (galéria)

13.2.2015 The wave - anglické divadlo

13.2.2015 Karneval pre žiakov 1.-5. ročníka (galéria)

12.2.2015 Dejepisná olympiáda pre žiakov 6.-9. ročníka; okresné kolo

11.2.2015 Zápis do prvého ročníka (galéria)

10.2.2015 Príbeh Márie - filmové predstavenie o 11:00 v Kine Akademik

10.2.2015 Očová, Očová - výchovný koncert pre žiakov 1.-6. ročníka

8.2.2015 DANSOVIA GRAND GALA - skvelý úspech nášho žiaka Michala Chovana (4.A) v celoslovenskej tanečnej súťaži (galéria)

5.2.2015 Geografická olympiáda pre žiakov 5.-9. ročníka; okresné kolo (výsledky)

4.2.2015 Biologická olympiáda pre žiakov 8.-9. ročníka; okresné kolo

30.1.2015 Odovzdanie polročných výpisov známok

29.1.2015 Tri prasiatka - divadelné predstavenie pre žiakov 1.-4. ročníka vo Zvolene

28.1.2015 Deň otvorených dverí na 1. stupni od 9:00 do 12:00

22.1.2015 First Lego League; krajské kolo (galéria)

21.1.2015 Matematická olympiáda Z5; okresné kolo (výsledky)

20.1.2015 Ilustrujeme Horákove povesti - výtvarná súťaž (galéria)

20.1.2015 Šaliansky Maťko - prednes pôvodnej slovenskej povesti; okresné kolo (výsledky)

14.1.2015 Olympiáda v anglickom jazyku;okresné kolo (výsledky)

14.1.2015 Požehnanie priestorov školy

19.12.2014 Anjelská pošta (galéria)

19.12.2014 Predvianočný program a požehnanie

12.12.2014 Vybíjaná; okresné kolo

10.12.2014 Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry; okresné kolo

5.-7.12.2014 Účasť na robotickej súťaži v Chorvátsku - Varaždin (galéria)

5.12.2014 Kríž mládeže v našej škole (galéria)

5.12.2014 Vianočné trhy (galéria)

5.12.2014 Príchod sv. Mikuláša

2.12.2014 Všetkovedko - vedomostná súťaž

27.11.2014 „Aj zvieratá sú živé" - výchovný koncert pre žiakov 1.-4. ročníka

25.11.2014 Burza stredných škôl v Žiari nad Hronom

20.11.2014 „...a Slovo bolo u Boha...“ - recitačná súťaž kresťanskej poézie a prózy; diecézne kolo

11.11.2014 Belianske povesti – výtvarná súťaž (galéria)

11.11.2014 Odovzdanie pamätného listu sv. Gorazda (viac)

7.-8.11.2014 iBobor – online informatická súťaž

5.11.2014 Stolný tenis; okresné kolo

23.10.2014 Tri hlavy a tri perá – diecézna matematická súťaž v Žarnovici výsledky

22.10.2014 Výtvarná súťaž „Františkova púť“ (galéria)

8.10.2014 Horehronské hry v atletike

6.10.2014 Slávnostná sv. omša k sviatku sv. Františka Assiského – patróna školy (galéria)

2.10.2014 Dopravné ihrisko pre žiakov 2.A a 5.A

26.9.2014 OŽaZ (ochrana života a zdravia) - praktická časť

25.9.2014 OŽaZ (ochrana života a zdravia) - teoretická časť

23.9.2014 Cezpoľný beh

2.9.2014 Slávnostná sv. omša k otvoreniu nového školského roka vo farskom kostole o 8:30 (galéria)

3.-7.8.2014 Superar summer camp 2014 - spevácke vystúpenie v Srebrenici (galéria)

1.7.-31.8.2014 Letné prázdniny