• Cirkevná základná škola
    sv. Františka Assiského
  • Tu je niečo z nášho života
  • Súťaže v programovaní robotov
  • Výtvarné a spevácke súťaže
  • Deň školy a rodiny
  • Duchovná formácia
  • Lyžiarsky kurz
  • Dopravné ihrisko

 

1.-3.7. 2014 Duchovná obnova učiteľov

27.6.2014 Ďakovná sv. omša – koncoročná, odovzdávanie vysvedčení

5.6.2014 Čo šepká les – vedomostná súťaž vo Sv. Antone

5.6.2014 Svetové dedičstvo očami detí (galéria)

5.6.2014 Diecézne kolo súťaže - Čo vieš o Jánovi Pavlovi II ?

4.6.2014 Plavecké preteky Deťom pre radosť – 3.kolo

30.5.2014 Didaktické hry – praktická časť 1.stupeň

30.5.2014 OŽAZ – kurz na ochranu života a zdravia

29.5.2014 Cvičenia v prírode

26.5.2014 OŽAZ – teoretická časť ZŠ + GYM

26.5.2014 Didaktické hry – teoretická časť 1.stupeň

20.5.2014 Diecézna súťaž v speve Spievajme Pánovi v Žarnovici (galéria)

13.-16.5 Plavecký výcvik 2.ročník

13.5.2014 KK  biologickej olympiády

24.4.2014 OK malý futbal ml. žiaci

23.4.2014 Couburgove lásky – výtvarná súťaž vo Sv. Antone (galéria)

23.4.2014 OK malý futbal – ml. dievčatá

23.4.2014 OK malý futbal st.žiaci

15.4.2014 OK Biologická olympiáda

10.4.-12.4.2014 Celoslovenská súťaž v stavbe a programovaní robotov RoboCup 2014 (galéria)

9.4.2014 OK Matematická olympiáda

8.4.2014 OK minifutbal  McDonald

3.4.2014 Ak vieš, odpovieš – literárno-vedomostná súťaž

2.4.2014 Anglické divadlo - Snow White and Seven Strangers (galéria)

2.4.2014 SCRABBLE – súťaž v skladaní (galéria)

2.4.2014 Regionálne kolo - Hviezdoslavov Kubín

29.3.2014 Celoslovenské kolo súťaže ... a Slovo bolo u Boha...

29.-30.3.2014 Robotická súťaž – Robotchallenge – Viedeň (galéria)

27.3.2014 OK chemickej olympiády

26.3.2014 Biblická olympiáda Badín (galéria)

26.3.2014 OK Hviezdoslavov Kubín

24.3.2014 Matematický klokan

19.3.2014 Školské kolo Hviezdoslavov Kubín

19.3.2014 OK  Pytagoriády  P6, P7, P8

18.3.2014 OK  Pytagoriády P3, P4, P5

14.3.2014 OK fyzikálnej olympiády

12.3.2014 Živé lego (galéria)

12.3.2014 Testovanie T9

8.3.2014 Robotická súťaž v Brne (galéria)

5.3.2014 Sv. omša v kostole – Popolcová streda

14.2.2014 Karneval (galéria)

12.2.2014 Zápis do 1. ročníka v čase od 14:00 do 17:00 (galéria)

11.2.2014 OK dejepisnej olympiády     6.- 9.ročník

6.2.2014 OK geografickej olympiády 5.- 9. ročník

5.2.2014 Florbal – starší žiaci a žiačky

4.-7.2.2014 Lyžiarsky výcvik pre žiakov 7.A, 1.G a 2.G (galéria)

31.1.2014 Odovzdanie  polročných výpisov známok

29.1.2014 OK vo volejbale dievčatá

23.1.2014 OK olympiáda v NEJ

22.1.2014 OK matematická olympiáda

16.1.2014 OK v prednese povestí Šaliansky Maťko

15.1.2014 OK – olympiáda v ANJ

14.1.2014 OK – basketbal chlapci

14.1.2014 Horákove povesti (galéria)

20.12.2013 Predvianočný program a požehnanie, rozlúčka s rokom a vianočné vinše

13.12.2013 OK olympiády zo SJL

11.12.2013   Školské kolo olympiády ANJ

11.12.2013 OK vo vybíjanej

11.12.2013  Školské kolo Pytagoriády 6.- 8. ročník

10.12.2013 Školské kolo Pytagoriády 3.-5.ročník

6.12.2013 Príchod sv. Mikuláša (galéria)

4.12.2013 Vedomostná súťaž – Všetkovedko -   2.-5.ročník

26.11.2013 Belianske povesti (galéria)

21.11.2013 Regionálne kolo robotickej súťaže First Lego League (galéria)

13.11.2013 Výtvarná súťaž „Františkova púť“ (galéria)

13.11.2013 3 hlavy, 3 perá – diecézna súťaž v Žarnovici

12.11.2013 OK stolný tenis

11.-15.11.2013 iBobor – informatická súťaž

7.11.2013 KOMPARO – 9.A

21.10.2013 Divadelné predstavenie Polepetko v Banskej Bystrici pre žiakov 1. stupňa

16.10.2013 Svetový deň potravy - besedy, príprava ovocných a zeleninových šalátov (galéria)

4.10.2013 Spomienka na sv. Františka Assiského - patróna školy, sv. omša vo farskom kostole o 8:30

25.9.2013 OŽaZ – praktická časť

22.9.2013 Účasť na podujatí Pochod za život

19.9.2013 OŽaZ – teoretická časť

2.9.2013 Začiatok šk. roka 2013/2014, sv. omša vo farskom kostole o 8:30