• Cirkevná základná škola
    sv. Františka Assiského
  • Tu je niečo z nášho života
  • Súťaže v programovaní robotov
  • Výtvarné a spevácke súťaže
  • Deň školy a rodiny
  • Duchovná formácia
  • Lyžiarsky kurz
  • Dopravné ihrisko

 

30.6.2010 odovzdávanie vysvedčení

29.6.2010 slávnosť sv. Petra a Pavla - sv. omša o 8:00 spojená s ukončením šk. roka (galéria)

28.6.2010 divadelné predstavenie "Na skle maľované" v telocvični KG (2€)

25.6.2010 "Cvičenia v prírode" - 2. stupeň

24.6.2010 rozlúčkový večierok 9.A

22.6.2010 divadelné predstavenie študentov Katolíckeho gymnázia - Romeo and Juliet o 10:00 v telocvični (galéria)

18.6.2010 výlet do Bojníc (galéria)

17.6.2010 pasovanie prvákov za čitateľov knižnice

15.6 - 18.6.2010 plavecký výcvik (galéria)

15.6.2010 športové súťaže cirkevných škôl Banskobystrickej diecézy v Leviciach

7.6.2010 cesta vláčikom

4.6.2010 návšteva vojakov na Močiari - spojená s MDD pre 1. stupeň (galéria)

3.6.2010 Medzinárodný deň detí (galéria)

26.5.2010 Archimediáda

26.5.2010 Slávik Slovenska KK v Krupine (galéria)

25.5.2010 Súťaž družstiev prvej pomoci

13.5.2010 atletika OK

13.5.2010 divadelné predstavenie študentov Katolíckeho gymnázia - Romeo and Juliet

12.5.2010 Slávik Slovenska OK - 1. kategória (1. miesto Veronika Bačíková), 2. kategória (1. miesto Mária Kissová, 2. miesto Mária Ďuricová), 3. kategória (1. miesto Norika Gregussová, 2. miesto Petra Hyblerová)

10.5.2010 Futbal smer Afrika

6.5.2010 Spievajme Pánovi - diecézne kolo v Novej Bani (galéria)

5.5.2010 Slávik Slovenska ŠK - 1. kategória (1. miesto Veronika Bačíková, 2. miesto Dominika Ivanová, 3. miesto Hanka Freigertová), 2. kategória (1. miesto Mária Kissová, 2. miesto Dávid Nemčok, 3. miesto Lucia Švecová)

28.4.2010 divadelné predstavenie Palculienka v Nitre (galéria)

27.4.2010 Malý futbal OK - mladší žiaci

22.4.2010 Malý futbal OK - najmladší žiaci

21.4 - 22.4.2010 Juniorské majstrovstvá SR stredných škôl s lesníckym zameraním

20.4.2010 Deň Zeme

20.4.2010 Malý futbal OK - starší žiaci

19.4.2010 Hviezdoslavov Kubín, prednes poézie a prózy - regionálne kolo - I. Kategória Mária Kissová (2. miesto), II. Kategória Lívia Sedláková (1. miesto) - postupujú do Krajského kola

17.4.2010 Občiansky monitoring životného prostredia (galéria)

16.4.2010 olympiáda z Biológie - kategória E - geológia OK

14.4.2010 olympiáda z Biológie - kategória E - zoológia, botanika OK

13.4.2010 diecézne kolo Biblickej olympiády - 7.-8. miesto (galéria)

13.4.2010 Pytagoriáda P3, P4, P5 OK - Kategória P3 Samuel Burian (1. miesto), školu ešte reprezentovali Peter Kapoš a Andrej Maruniak; Kategória P4 – Matej Dudák (4. miesto), Patrik Turányi (6. miesto), školu ešte reprezentoval Matúš Maruniak; Kategória P5 – Mária Ďuricová (2.miesto), Anna Štirblová (3. miesto), školu ešte reprezentoval Ondrej Solivarský

12.4.2010 Pytagoriáda P6, P7, P8 OK - Vladimír Kráľovič - 1. miesto (P7), školu ďalej reprezentovali: Richard Cánik (P8), Kristína Bačíková (P8), Martina Chytilová (P8), Patrik Jány (P7), Jakub Longauer (P7), Lucia Švecová (P6), Ľubomír Školiak (P6), Peter Dudák (P6)

7.4.2010 Matematická olympiáda Z6, Z7, Z8 OK - Vladimír Kráľovič – 1. miesto (Z7), školu ďalej reprezentovali: Peter Dudák (Z6), Lucia Švecová (Z6), Jakub Longauer (Z7)

7.4.2010 Deň katolíckych učiteľov

6.4.2010 Metodický deň učiteľov katolíckych škôl BB diecézy (galéria)

8.3.-31.3.2010 zápis do Materskej školy

30.3.2010 krížová cesta v kostole sv. Kataríny

26.3.2010 Lego - zúčastnili sa dve družstvá v zložení: Gregor Grega, Matúš Maruniak, Patrik Turány, Maroš Mlynárik, Jakub Longauer. Dievčatá boli úspešnejšie - obsadili 2. miesto – Kristína Bačíková a Nika Molnárová

24.3.2010 Hviezdoslavov Kubín OK - I. Kategória Mária Kissová 4.A (1. miesto) – poézia, II. Kategória Lívia Sedláková 6.A (1. miesto) - próza, III. Kategória Petra Hyblerová 7.A (3. miesto) - próza; Paulína Turáneková 7.A (3. miesto) - poézia

23.3.2010 výtvarná súťaž Kollárova Štiavnica - 2. Kategória - Silvia Mravcová (1. miesto); 3. Kategória - Gregor Grega (2. miesto); 4. Kategória - Norika Gregussová (1. miesto); 5. Kategória - Mária Dudáková (2. miesto), Timon Turčan (3. miesto)

23.3.2010 dejepisná olympiáda KK - Vladimír Kráľovič (7.A) - 3. miesto

18.3.2010 chemická olympiáda OK

17.3.2010 geografická olympiáda KK v Banskej Bystrici - školu reprezentoval Vladimír Kráľovič (7.A)

11.3.2010 fyzikálna olympiáda OK

10.3.2010 certifikačné testovanie deviatakov zo Slovenského jazyka a Matematiky

15.2. - 18.2.2010 lyžiarsky výcvik 7.A a 1.G - cena 10 € (galéria)

11.2.2010 hokejový turnaj na Drieňovej

10.2.2010 zápis do 1. ročníka (galéria)

10.2.2010 geografická olympiáda OK

9.2.2010 turnaj chlapcov v basketbale OK

6.2.2010 súťaž ...A Slovo bolo u Boha... (celoslovenské kolo) - L. Sedláková (6.A)

5.2.2010 súťaž v prednese povestí Šaliansky Maťko KK - L. Švecová (6.A)

4.2.2010 hokejový turnaj o pohár Stavebnej firmy Binder Sv. Anton

4.2.2010 dejepisná olympiáda OK

3.2.2010 biologická olympiáda OK

29.1.2010 odovzdávanie vysvedčení

28.1.2010 turnaj chlapcov vo volejbale

27.1.2010 karneval pre žiakov 1.-4. ročníka (galéria)

27.1.2010 matematická olympiáda kat. Z5 a Z9 OK

21.1.2010 matematická olympiáda kat. Z4 ŠK

20.1.2010 olympiáda z nemeckého jazyka OK

19.1.2010 olympiáda z anglického jazyka OK

14.1.2010 posvätenie priestorov Cirkevnej základnej školy

12.1.2010 súťaž v prednese povestí Šaliansky Maťko OK - 1. miesto L. Švecová (6.A), 3. miesto D. Nemčok (5.A)

2.1.2010 spustené fórum Spojenej katolíckej školy sv. Františka Assiského

22.12.2009 predvianočné posedenie pri stromčeku (galéria)

18.-22.12.2009 Živý Betlehem

16.12.2009 Pytagoriáda ŠK, kategórie P6, P7, P8

15.12.2009 Pytagoriáda ŠK, kategórie P3, P4, P5 - úspešní riešitelia M. Dudák (4.A), M. Maruniak (4.A), P. Turány (4.A), B. Kremlová (4.A), G. Grega (4.A)

11.-12.12.2009 účasť koledníkov a žiakov s vlastnými výrobkami na Vianočných trhoch v Kammerhofe

11.12.2009 geografická olympiáda ŠK

10.12.2009 súťaž ...A Slovo bolo u Boha... KK - 1. miesto L. Sedláková (6.A)

10.12.2009 turnaj dievčat vo vybíjanej OK

8.12.2009 turnaj dievčat vo volejbale OK

8.12.2009 návšteva sv. Mikuláša

2.12.2009 vedomostná súťaž Vševedko pre žiakov 3. a 4. ročníka

21.11.2009 spustená nová webová stránka Cirkevnej základnej školy sv. Františka Assiského

12.11.2009 Tri hlavy a tri perá - 1. miesto

9.-12.11.2009 informatická súťaž iBobor

5.11.2009 komparo 2009

27.-28.10.2009 naše superstar vystupovali pre starých rodičov

20.10.2009 Františkova púť (galéria)

16.10.2009 Deň zdravej výživy (galéria)

7.10.2009 vedomostná súťaž ,,Kto to bol?"

5.10.2009 slávnostná sv. omša k spomienke na sv. Františka Assiského

4.10.2009 spomienka na sv. Františka Assiského - patróna školy

1.10.2009 bábkové divadlo

22.9 - 26.9.2009 sa uskutočnil výlet našich študentov na návštevu do partnerskej školy Maria Ward v Neuhaus am Inn v Nemecku (galéria)

2.9.2009 začiatok nového školského roka 2009/2010 slávnostnou sv. omšou