• Stredná odborná škola
    sv. Františka Assiského


Trieda 1.D
, triedny učiteľ: Mgr. Jozef Matejkin
--> rozvrh hodín 


Trieda 2.D
, triedny učiteľ: Mgr. Michal Santoris
--> rozvrh hodín