• Stredná odborná škola
    sv. Františka Assiského

 

Dňa 26.11.2019 sme propagovali našu školu na akcii STREDOŠKOLÁK v Žiari nad Hronom, kde sme poskytli informácie o štúdiu žiakom 8. a 9. ročníkov základných škôl. Vidíme sa na Dni otvorených dverí 11. decembra 2019 v našej škole! :)