• Stredná odborná škola
    sv. Františka Assiského

 

Dňa 19. novembra 2019 sa žiaci našej školy zúčastnili jednodňového tematicko-poznávacieho zájazdu do bývalého koncentračného tábora Auschwitz - Birkenau v Poľsku. Prehliadka pozostávala z dvoch častí - pôvodného tábora Auschwitz I a 1,5 km vzdialeného vyhladzovacieho tábora Brezinka (Birkenau). Už od prvých momentov prehliadky javili žiaci veľký záujem o výklad a kládli množstvo otázok na česky hovoriaceho sprievodcu, čo len svedčilo o tom, že téma holokaustu je stále živá. Je evidentne nevyhnutné neustále informovať súčasné i budúce generácie mladých ľudí o zločinoch proti ľudskosti. Nech je večným mementom a výstrahou pre ľudstvo to miesto, kde nacisti vyvraždili milióny ľudí, zväčša Židov z mnohých krajín Európy...