• Stredná odborná škola
    sv. Františka Assiského

 

V utorok 12. novembra na Burze stredných škôl vo Zvolene. Zmeškali ste nás? Nevadí. 26. novembra sa uvidíme v MsKS v Žiari nad Hronom na Stredoškolákovi :)