• Stredná odborná škola
    sv. Františka Assiského

 

1. november 2019: Imatrikulácie 1.D – Programátor

Obsah týchto imatrikulácií NEZVEREJNITEĽNÝ.