• Stredná odborná škola
    sv. Františka Assiského

 

Študenti SOŠ sv. Františka Assiského sa dňa 29.10.2019 zúčastnili účelových cvičení, ktoré sme absolvovali výstupom na najvyšší kopec Štiavnických vrchov Sitno. Našu trasu študenti odštartovali z parkoviska pri tajchu Počuvadlo v sprievode triedneho učiteľa, pána kaplána a pani učiteľky telesnej a športovej výchovy. Počasie nám aj napriek nepriaznivej predpovede prialo a mali sme krásne výhľady na okolitú krajinu.