• Stredná odborná škola
    sv. Františka Assiského

 

6. december 2019 - všetci máme na pamäti, ako sme boli v čase detstva v deň sv. Mikuláša plní očakávania, radosti a túžby a tešili sa, čo nám tento rok Mikuláš prinesie za sladkosti. I keď sme už veľkí stredoškoláci, stále nás poteší milá návšteva sv. Mikuláša do našej triedy... :)