• Stredná odborná škola
    sv. Františka Assiského

 

Školský rok 2019/2020:

•    Udalosti
•    Galéria