• Cirkevná základná škola
    sv. Františka Assiského
  • Tu je niečo z nášho života
  • Súťaže v programovaní robotov
  • Výtvarné a spevácke súťaže
  • Deň školy a rodiny
  • Duchovná formácia
  • Lyžiarsky kurz
  • Dopravné ihrisko

 

Absolventi 2011-2020, triedna učiteľka: Ing. Lucia Halčinová

 

Absolventi 2010-2019, triedna učiteľka: Mgr. Helena Chovanová

 

Absolventi 2009-2018, triedny učiteľ: Mgr. Jozef Matejkin

 

  Absolventi 2008-2017, triedny učiteľ: Mgr. Michal Santoris

 

Absolventi 2007-2016, triedna učiteľka: Mgr. Lenka Švecová

 

Absolventi 2006-2015, triedna učiteľka: Mgr. Janka Jombíková

 

Absolventi 2005-2014, triedna učiteľka: Mgr. Helena Chovanová

 

Absolventi 2004-2013, triedny učiteľ: Mgr. Jozef Matejkin

 

Absolventi 2003-2012, triedna učiteľka: Mgr. Helena Chovanová

 

Absolventi 2002-2011, triedna učiteľka: Mgr. Mariana Hyblerová

 

Absolventi 2001-2010, triedna učiteľka: Mgr. Janka Kollárová

 

Absolventi 2000-2009, triedna učiteľka: Mgr. Beata Lenártová

 

Absolventi 1999–2008, triedna učiteľka: PaedDr. Ingrid Marošová

 

Absolventi 1998–2007, triedna učiteľka: Mgr. Helena Chovanová

 

Absolventi 1997-2006, triedna učiteľka: PaedDr. Ingrid Benešová