• Cirkevná základná škola
    sv. Františka Assiského
  • Tu je niečo z nášho života
  • Súťaže v programovaní robotov
  • Výtvarné a spevácke súťaže
  • Deň školy a rodiny
  • Duchovná formácia
  • Lyžiarsky kurz
  • Dopravné ihrisko

 

--> digitalizované učebnice a texty

 

Prečo iPad?

iPad spĺňa akademické potreby študentov a učiteľov potrebných na digitalizáciu vzdelávacieho procesu v 21. storočí. iPady sa ľahko a intuitívne ovládajú, k dispozícii je množstvo aplikácií stiahnuteľných z AppStore. Na iPade sa môžu prezerať a čítať elektronické knihy a publikácie stiahnuteľné priamo z Internetu a to všetko sa môže ovládať jedným prstom. Až 10 hodinová výdrž batérie je zárukou, že zariadenie je k dispozícii počas celého vyučovania. Každé zariadenie sa dá personalizovať na konkrétne požiadavky užívateľa. K výučbe a opakovaniu učiva sa môže pristupovať toľkokrát, kým si ho študenti neosvoja. S iPadom je vďaka wifi pripojeniu k dispozícii kedykoľvek prístup na Internet a tak sa naskytuje možnosť mať na každej hodine k dispozícii nepreberné množstvo informácií z celosvetovej knižnice "vedomostí a znalostí".  S podporou BlueTooth je možné k zariadeniu pripojiť ďalšie pomocné "nástroje" ako sú sondy alebo elektronické mikroskopy. Keď sa to zhrnie, tak študenti a učitelia majú k dispozícii v jednom zariadení hodnotné pracovné nástroje umožňujúce im efektívne a kvalitné vzdelávanie.