• Cirkevná základná škola
    sv. Františka Assiského
  • Tu je niečo z nášho života
  • Súťaže v programovaní robotov
  • Výtvarné a spevácke súťaže
  • Deň školy a rodiny
  • Duchovná formácia
  • Lyžiarsky kurz
  • Dopravné ihrisko

 

Vo štvrtok 3.6.2021, vrámci sviatku Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi, žiaci 9. ročníka pripravili pre všetkých žiakov I. a II. stupňa našej základnej školy aktivity k Medzinárodnému dňu detí. Na deviatich stanovištiach deti súťažili v rôznych športových disciplínach, vyskúšali si svoju pozornosť, sústredenie, obratnosť, silu, ba prenikli i do tajov chémie. Zahanbiť sa veru nenechali ani páni učitelia, ktorí si rovnako chceli vyskúšať prekážkovú dráhu, streľbu do plechoviek, preťahovanie lanom, použitie hasičskej pomôcky džberovky, či nehorľavý oheň. Aj takto strávený deň plný slnka, smiechu, potlesku a víťazných výkrikov nám všetkým pomohol prekonať bariéry, ktoré medzi nás postavilo dlhé obdobie pandemickej izolácie.