• Cirkevná základná škola
    sv. Františka Assiského
  • Tu je niečo z nášho života
  • Súťaže v programovaní robotov
  • Výtvarné a spevácke súťaže
  • Deň školy a rodiny
  • Duchovná formácia
  • Lyžiarsky kurz
  • Dopravné ihrisko

 

Dňa 13.5.2021 boli žiaci 2.A triedy na výstave Merkur. Táto kovová stavebnica sa vyrába v meste Police nad Metují už od roku 1920. Žiaci mali možnosť pozrieť si rôzne stavby poskladané z tejto stavebnice. Všetci žiaci sa zapojili aj do tvorivej dielne Merkur, kde si vytvorili svoje vlastné diela a prišli na to, že to nie je také jednoduché. "KTO ŠROUBEJE, NEZLOBÍ" platí určite aj v tejto digitálnej dobe.