• Cirkevná základná škola
    sv. Františka Assiského
  • Tu je niečo z nášho života
  • Súťaže v programovaní robotov
  • Výtvarné a spevácke súťaže
  • Deň školy a rodiny
  • Duchovná formácia
  • Lyžiarsky kurz
  • Dopravné ihrisko

 

7. apríla si pripomíname sv. Jána de La Salle - patróna kresťanských učiteľov a vychovávateľov. Celý svoj život zasvätil príprave učiteľov, ktorí sa chceli venovať vzdelávaniu a kresťanskej výchove týchto detí. Prosme preto spolu aj za učiteľov našej školy, aby boli dobrým príkladom svojim žiakom na ich ceste hľadania nových poznatkov a hodnôt:

Dobrotivý Bože, ty si si vyvolil svätého kňaza Jána de La Salle, aby viedol kresťanskú mládež po ceste spásy, prosíme ťa, vzbuď vo svojej Cirkvi vychovávateľov, ktorí by sa celým srdcom venovali mládeži a vychovávali dobrých občanov a pravých kresťanov. Amen.