• Cirkevná základná škola
    sv. Františka Assiského
  • Tu je niečo z nášho života
  • Súťaže v programovaní robotov
  • Výtvarné a spevácke súťaže
  • Deň školy a rodiny
  • Duchovná formácia
  • Lyžiarsky kurz
  • Dopravné ihrisko

 

V sobotu 6.2.2021 sa uskutočnil ďalší ročník jednej z najväčších robotických súťaží pre žiakov základných a stredných škôl v krajinách ČR a SR – Robotiáda. Tento rok prebehol online, bez priamej účasti súťažiacich v Brne. Okrem tímov zo Slovenska a Čiech súťažili aj tímy z Ukrajiny, Poľska, Maďarska a Nemecka. Disciplíny boli klasické – Čiara, Free Style a Tajná úloha.

Ako aj po iné roky, naši žiaci základnej školy a aj strednej odbornej školy súťažili v kategórii Čiara, kde má robot prejsť čo najrýchlejšie po vopred danej dráhe (čiara na bielom podklade). Všetko sa prenášalo online, kde sa pomocou video hovorov pripájali jednotlivé tímy, priamo sa prenášal obraz a zvuk z celého priebehu jazdy robota a rozhodcovia v Brne merali prejdený čas. Sme veľmi radi, že sa našim žiakom darilo. V kategórii ZŠ sa naši deviataci Filip a Nicolas umiestnili na vynikajúcom 2. mieste. V kategórii SŠ sme mali dva tímy, kde sa Daniel umiestnil na výbornom 4. mieste a Matej na peknom 14. mieste. Všetkým zúčastnením žiakom a študentom srdečne gratulujeme a ďakujeme za výbornú reprezentáciu nášho mesta a našich škôl.

Dovoľte mi pri tejto príležitosti napísať aj pár myšlienok na tému vzdelávania detí a mládeže. Školy tu nie sú na to, aby vymýšľali, písali a súperili o projekty z fondov EÚ a grantov. Hlavnou úlohou je vzdelávanie, výchova, pozitívne formovanie našich detí, žiakov a študentov. Každé dieťa má mať právo na kvalitné vzdelanie a nemá byť ukrátené len preto, že jeho škola „nezískala nejaký projekt“ a nemá vlastné zdroje, aby mohla nakúpiť potrebné vybavenie pre výučbu. Všetky školy by mali dostať potrebné financie, aby získali, čo je potrebné a vzdelávali tak, aby malo každé dieťa rovnakú šancu na všetko potrebné v jeho ďalšom štúdiu. Inak nedosiahneme to, o čom sa tu už roky hovorí, ale okrem „fráz“ sa nič nerobí. Nezabúdajme, že ešte pred rokom bol vysoký trend prejsť v blízkej v budúcnosti do online vzdelávacieho priestoru. Ako spoločnosť sme na to minuli množstvo potrebných financií, lebo sme poslúchli „expertov“, nie učiteľov. Dnes v tej dobe žijeme a vidíme, že to bola slepá ulička. A ďalej počúvame „expertov“, nie učiteľov...

Jozef Siska, Katolícka spojená škola