• Cirkevná základná škola
    sv. Františka Assiského
  • Tu je niečo z nášho života
  • Súťaže v programovaní robotov
  • Výtvarné a spevácke súťaže
  • Deň školy a rodiny
  • Duchovná formácia
  • Lyžiarsky kurz
  • Dopravné ihrisko

 

Úspešní riešitelia on-line informatickej súťaže iBobor: Filip Kopečný, Vitold Florián Sprock, Matúš Dávid, Jiří Felbr, Karol Kuhn, Ruben O´Connor, Karolína Filkorová, Valentína Kratochvílová. Blahoželáme!