• Cirkevná základná škola
    sv. Františka Assiského
  • Tu je niečo z nášho života
  • Súťaže v programovaní robotov
  • Výtvarné a spevácke súťaže
  • Deň školy a rodiny
  • Duchovná formácia
  • Lyžiarsky kurz
  • Dopravné ihrisko

 

Žiakov 2.A triedy prišla pozrieť bývalá triedna pani učiteľka Mgr. Danica Gregussová, aby im popriala všetko dobré a hlavne veľa úspechov v škole. Ďakujeme za návštevu.