• Cirkevná základná škola
    sv. Františka Assiského
  • Tu je niečo z nášho života
  • Súťaže v programovaní robotov
  • Výtvarné a spevácke súťaže
  • Deň školy a rodiny
  • Duchovná formácia
  • Lyžiarsky kurz
  • Dopravné ihrisko

 

Štedrý darca sv. Mikuláš aj tento rok na nás nezabudol. Prišiel s anjelským  sprievodom a všetky dobré deti odmenil. Starším žiakom, ktorí sa zatiaľ učia dištančne, darčeky odložil a ak budú cez prázdniny poslúchať, môžu sa na ne tešiť po nástupe do školy. Pán Boh zaplať, svätý Mikuláš!