• Cirkevná základná škola
    sv. Františka Assiského
  • Tu je niečo z nášho života
  • Súťaže v programovaní robotov
  • Výtvarné a spevácke súťaže
  • Deň školy a rodiny
  • Duchovná formácia
  • Lyžiarsky kurz
  • Dopravné ihrisko

 

Druháci pracovali so svojimi rodičmi a súrodencami na projektoch. Mali vytvoriť plán svojej obce a vyznačiť na ňom cestu z domu do školy. Pomenovali významné budovy a objekty a vyznačili do plánu najbezpečnejšiu cestu do školy. Plány obce boli veľmi pekné, názorné a nápadité.