• Cirkevná základná škola
    sv. Františka Assiského
  • Tu je niečo z nášho života
  • Súťaže v programovaní robotov
  • Výtvarné a spevácke súťaže
  • Deň školy a rodiny
  • Duchovná formácia
  • Lyžiarsky kurz
  • Dopravné ihrisko

 

V prváckom úli bolo už od prvého dňa veľmi rušno. Usilovné prvácke včielky sa spolu spoznávali, hrali a zoznamovali so školou, aby sa teraz mohli naplno vrhnúť do získavania nových vedomostí a spoznávania sveta okolo nás.