• Cirkevná základná škola
    sv. Františka Assiského
  • Tu je niečo z nášho života
  • Súťaže v programovaní robotov
  • Výtvarné a spevácke súťaže
  • Deň školy a rodiny
  • Duchovná formácia
  • Lyžiarsky kurz
  • Dopravné ihrisko

 

Keďže Svetový deň duševného zdravia pripadne tento rok na víkend, v našej škole sme si ho pripomenuli o niečo skôr. Edukačnými aktivitami zameraným na podporu sebareflexie a psychohygieny si žiaci aj vyučujúci mali možnosť osvojiť prvky správnej relaxácie.