• Cirkevná základná škola
    sv. Františka Assiského
  • Tu je niečo z nášho života
  • Súťaže v programovaní robotov
  • Výtvarné a spevácke súťaže
  • Deň školy a rodiny
  • Duchovná formácia
  • Lyžiarsky kurz
  • Dopravné ihrisko

 

Vzdialený a tajomný vesmír odjakživa lákal mnohých nadšencov k objavovaniu jeho tajomstiev. Súčasťou farebnej cesty v priestore a čase sme sa postupne v priebehu 5 vyučovacích hodín stali aj my, žiaci II. stupňa našej základnej školy. V piatok 25. septembra sme sa prostredníctvom nafukovacej kupoly mobilného planetária v telocvični bližšie zoznámili so Slnkom a všetkými planétami Slnečnej sústavy; Mliečnou dráhou, vzdialenými hviezdami i Čiernou dierou. V porovnaní s rozmermi a vzdialenosťami, ktorými všadeprítomný vesmír vládne, je naša krásna modrá Zem a život na nej len zrnkom prachu. Preto si vážme každú sekundu svojho bytia a rozdávajme všetkým okolo seba len lásku, radosť a pomoc.