• Cirkevná základná škola
    sv. Františka Assiského
  • Tu je niečo z nášho života
  • Súťaže v programovaní robotov
  • Výtvarné a spevácke súťaže
  • Deň školy a rodiny
  • Duchovná formácia
  • Lyžiarsky kurz
  • Dopravné ihrisko

 

Na slávnosť sv. Petra a Pavla sme slávnostnou sv. omšou poďakovali Pánu Bohu za školský rok 2019/2020. Zároveň sme sa rozlúčili s našimi deviatakmi, ktorým prajeme veľa úspechov na stredných školách.