• Cirkevná základná škola
    sv. Františka Assiského
  • Tu je niečo z nášho života
  • Súťaže v programovaní robotov
  • Výtvarné a spevácke súťaže
  • Deň školy a rodiny
  • Duchovná formácia
  • Lyžiarsky kurz
  • Dopravné ihrisko

 

Milí prváci!

Tak ste sa dočkali svojho prvého koncoročného vysvedčenia. Srdečne gratulujem k Vašim výkonom, prajem pekné a pokojné leto a v druhom ročníku s novou pani učiteľkou veľa úspechov!

Mgr. Danica Gregussová, triedna učiteľka