• Cirkevná základná škola
    sv. Františka Assiského
  • Tu je niečo z nášho života
  • Súťaže v programovaní robotov
  • Výtvarné a spevácke súťaže
  • Deň školy a rodiny
  • Duchovná formácia
  • Lyžiarsky kurz
  • Dopravné ihrisko

 

V stredu na sviatok sv. Jána sme sa s piatakmi vybrali na geograficko-dejepisnú vychádzku na Glanzenberg. PhDr. Jozef Labuda Csc. ako najkompetentnejší autor náučného chodníka Glanzenberg išiel s nami. Pútavo nám rozprával o svojej práci archeológa a o postupnom odkrývaní historických opevnení nášho Starého mesta. Videli sme zrúcaniny pôvodného hradu, hradnej kaplnky, skladu na rudu, pece na rudu a mnoho ďalších zaujímavostí. Je veľká škoda, že vandali v našom meste zničili množstvo náučných informačných tabúľ tohto chodníka. Ďakujeme p. Labudovi, že si na nás našiel čas a poskytol nám mnoho zaujímavých informácií. Prajeme mu, aby ho v ďalšej výskumnej práci neodradili ani tieto nepríjemné skúsenosti.