• Cirkevná základná škola
    sv. Františka Assiského
  • Tu je niečo z nášho života
  • Súťaže v programovaní robotov
  • Výtvarné a spevácke súťaže
  • Deň školy a rodiny
  • Duchovná formácia
  • Lyžiarsky kurz
  • Dopravné ihrisko

 

Po dlhých týždňoch karantény sme sa mohli v júni opäť stretnúť a vidieť v škole. A tak sme sa rozhodli, že si tento záverečný čas našej púte na 1. stupni skutočne užijeme. A nejako takto sa nám to darí plniť.