• Cirkevná základná škola
    sv. Františka Assiského
  • Tu je niečo z nášho života
  • Súťaže v programovaní robotov
  • Výtvarné a spevácke súťaže
  • Deň školy a rodiny
  • Duchovná formácia
  • Lyžiarsky kurz
  • Dopravné ihrisko

 

Počas karanténneho obdobia života v škole, keď vzhľadom na hygienické opatrenia máme viac času tráviť vonku, sme s piatakmi pomáhali skrášliť okolie našej školy upratovaním. Je vidieť, že mnohí žiaci sú naučení a zvyknutí pomáhať pri prácach v záhrade a okolo domu. Okrem toho sú aj veľmi zruční. Šiť a vyšívať nezvládali len dievčatá, naopak viacerým chlapcom to išlo vynikajúco. Toto obdobie nám pomáha utužiť vzťahy triede, naučiť sa veciam, ktoré za iných okolností nestíhame.