• Cirkevná základná škola
    sv. Františka Assiského
  • Tu je niečo z nášho života
  • Súťaže v programovaní robotov
  • Výtvarné a spevácke súťaže
  • Deň školy a rodiny
  • Duchovná formácia
  • Lyžiarsky kurz
  • Dopravné ihrisko

 

V stredu 10. júna 2020 sme mali na hodine hudobnej výchovy v 5.A triede netradičnú návštevu. Slovenský hudobník, skladateľ a interpret Oskar Rózsa spolu s p. učiteľom Dodom Klimkom nás oslovili s prosbou nahrať detské hlasy - ozvenu k slovám piesne Ovce na CD Zdenky Prednej. Využili na to viaceré priestory školy, nahrávali sme v telocvični, kde hlasy mali ozvenu i v triede, kde bol zvuk tlmenejší. Za odmenu žiaci dostali Zdenkine CD Amulet. Pre žiakov to bol zážitok. Už teraz sa tešia, že na CD našich štiavnických umelcov budú počuť svoje hlasy.