• Cirkevná základná škola
    sv. Františka Assiského
  • Tu je niečo z nášho života
  • Súťaže v programovaní robotov
  • Výtvarné a spevácke súťaže
  • Deň školy a rodiny
  • Duchovná formácia
  • Lyžiarsky kurz
  • Dopravné ihrisko

 

Naši žiaci sa aktívne zapájajú do viacerých súťaží aj mimo nášho okresu. V diecéznej výtvarnej súťaži Biblia očami detí získali veľmi pekné ocenenia: Mirka Škvarková (4.A) v 3. kategórii získala cenu poroty, Bibka Maruniaková (5.A) v 4. kategórii 2. miesto, Hanka Buzalková (8.A) v 5. kategórii 2. miesto.

Víťazom srdečne blahoželáme a prajeme ešte veľa tvorivých úspechov!