• Cirkevná základná škola
    sv. Františka Assiského
  • Tu je niečo z nášho života
  • Súťaže v programovaní robotov
  • Výtvarné a spevácke súťaže
  • Deň školy a rodiny
  • Duchovná formácia
  • Lyžiarsky kurz
  • Dopravné ihrisko

 

Ani nepriaznivé počasie a očakávané búrky nás neodradili od náročnej, ale krásnej vychádzky po Náučnom chodníku Kysihýbel. V pondelok 8.6.2020 sme spolu s p. učiteľkami Helenou Chovanovej a Miroslavou Lackovou, mojim ocinom Peťom, našim psíkom Belom a ujom Michalom Diviakom nastúpili na takmer 8 km dlhú poznávaciu vychádzku. Cesta bola mokrá, všade samé blato, vo vzduchu veľká vlhkosť, ale príroda naokolo bola tak nádherná, že nič z toho nám nevadilo. Na zastávkach chodníka nám ujo Mišo porozprával aj také veci, ktoré na tabuliach nenájdete. Ako skúsený lesník a správca týchto lesov pozná každý strom, rastlinky i zvieratá. Naša cesta viedla aj do "jaskyne" - kamennej štôlne vytvorenej ľuďmi. Mali sme lampáše a čelovky, ale aj tak sme sa nových tmavých priestorov trochu báli. Celý okruh chodníka sme zvládli s prestávkami za tri a pol hodiny. Za pútavé rozprávanie o starostlivosti o les ujovi Mišovi ďakujeme a tešíme sa na ďalšie dobrodružstvá.

Jerguš Labuda, žiak 5.A triedy