• Cirkevná základná škola
    sv. Františka Assiského
  • Tu je niečo z nášho života
  • Súťaže v programovaní robotov
  • Výtvarné a spevácke súťaže
  • Deň školy a rodiny
  • Duchovná formácia
  • Lyžiarsky kurz
  • Dopravné ihrisko

 

Po dlhom čase sme sa konečne stretli v našej triede a keďže akurát na Medzinárodný deň detí, tak sme ho oslávili hrami, aktivitami a oslavou.