• Cirkevná základná škola
    sv. Františka Assiského
  • Tu je niečo z nášho života
  • Súťaže v programovaní robotov
  • Výtvarné a spevácke súťaže
  • Deň školy a rodiny
  • Duchovná formácia
  • Lyžiarsky kurz
  • Dopravné ihrisko

 

Netušiac, čo nás o pár dní čaká, sme v našej škole očakávali jar a Veľkú noc aj na hodinách výtvarnej výchovy. Tí, ktorí stihli práce dokončiť, Vám ich ponúkajú k nahliadnutiu. Hniezdo - symbol bezpečia a nového života, symbol toho, čo v týchto časoch prežívame a očakávame v našich rodinách...