• Cirkevná základná škola
    sv. Františka Assiského
  • Tu je niečo z nášho života
  • Súťaže v programovaní robotov
  • Výtvarné a spevácke súťaže
  • Deň školy a rodiny
  • Duchovná formácia
  • Lyžiarsky kurz
  • Dopravné ihrisko

 

Začiatkom marca sa v našej škole konalo školské kolo výtvarnej súťaže Biblia očami detí. Žiaci stvárňovali príbehy zo Starého i Nového Zákona ľubovoľnou technikou. Komisia práce vyhodnotila s nasledovnými výsledkami:

3. kategória (3.-4. ročník) - 1. miesto Miriam Škvareková (4.A), 2. miesto Martin Pálka (4.A), 3. miesto Pai Santander Hasbach (4.A);

4. kategória (5.-6. ročník) - 1. miesto Michal Durbák (6.A), 2. miesto Bibiana Maruniaková (5.A), 3. miesto Tatiana Chovanová (5.A);

5. kategória (7.-9.ročník) - 1. miesto Vanesa Juhásová (8.A), 2. miesto Hana Buzalková (8.A), 3. miesto Filip Ivanič (8.A).

Ocenené práce postupujú do diecézneho kola v Banskej Bystrici. Víťazom gratulujeme a prajeme veľa ďalších úspechov!