• Cirkevná základná škola
    sv. Františka Assiského
  • Tu je niečo z nášho života
  • Súťaže v programovaní robotov
  • Výtvarné a spevácke súťaže
  • Deň školy a rodiny
  • Duchovná formácia
  • Lyžiarsky kurz
  • Dopravné ihrisko

 

Našich prvákov boli pozrieť aj kamaráti zo škôlky. Privítali ich Maťko s Kubkom a škriatok Hups a spoločne riešili úlohy z matematiky, skúsili si písanie a tiež sa naučili novú pieseň. Predškoláci boli veľmi šikovní a tešíme sa na nich od septembra v škole!