• Cirkevná základná škola
    sv. Františka Assiského
  • Tu je niečo z nášho života
  • Súťaže v programovaní robotov
  • Výtvarné a spevácke súťaže
  • Deň školy a rodiny
  • Duchovná formácia
  • Lyžiarsky kurz
  • Dopravné ihrisko

 

V utorok 18. februára nás navštívilo divadlo Lienka. Pozreli a vypočuli sme si rozprávku o zakliatej princeznej Alici, ktorú z dlhého spánku aj spolu s celým kráľovstvom zachránil obyčajný chlapec menom Jakub.