• Cirkevná základná škola
    sv. Františka Assiského
  • Tu je niečo z nášho života
  • Súťaže v programovaní robotov
  • Výtvarné a spevácke súťaže
  • Deň školy a rodiny
  • Duchovná formácia
  • Lyžiarsky kurz
  • Dopravné ihrisko

 

Dňa 21.2. sme mali v našej škole karneval. Žiaci boli skvele pripravení, mali pekné masky a medzi diskotékou sa zabávali na super hrách. Ako občerstvenie im tety kuchárky pripravili sladké šišky. Ešte dlho budeme na tento deň spomínať.