• Cirkevná základná škola
    sv. Františka Assiského
  • Tu je niečo z nášho života
  • Súťaže v programovaní robotov
  • Výtvarné a spevácke súťaže
  • Deň školy a rodiny
  • Duchovná formácia
  • Lyžiarsky kurz
  • Dopravné ihrisko

 

Ani sme sa nenazdali a už sme štvrtáci. To nám ale nebráni stále objavovať, učiť sa a dozvedať o mnohých vedách. Učíme sa v škole, ale aj mimo nej, zažívame spoločne veľa dobrodružstiev a zábavy a spoločnými silami prekonávame každú prekážku a vyriešime každú úlohu.