• Cirkevná základná škola
    sv. Františka Assiského
  • Tu je niečo z nášho života
  • Súťaže v programovaní robotov
  • Výtvarné a spevácke súťaže
  • Deň školy a rodiny
  • Duchovná formácia
  • Lyžiarsky kurz
  • Dopravné ihrisko

 

Posledný školský deň tohto kalendárneho roka sme ukončili spoločne v školskej telocvični vianočnou besiedkou. Vystúpenia žiakov, kolednícky program a záverečné požehnanie pána farára nás povzbudili do plnšieho prežívania vianočných sviatkov.