• Cirkevná základná škola
    sv. Františka Assiského
  • Tu je niečo z nášho života
  • Súťaže v programovaní robotov
  • Výtvarné a spevácke súťaže
  • Deň školy a rodiny
  • Duchovná formácia
  • Lyžiarsky kurz
  • Dopravné ihrisko

 

V utorok 10. decembra sa konal 20. ročník výtvarnej súťaže pre žiakov nášho okresu Ilustrujeme Horákove povesti. V Základnej škole Jozefa Horáka v konkurencii ďalších štyroch škôl boli aj naši žiaci úspešní. Karolína Filkorová získala čestné miesto, Michaela Palášthyová 2. miesto, Anna Urbanová aj Tatiana Chovanová 1. miesto. Samuel Macharik skončil s čestným uznaním a Henrieta Dudáková získala 3. miesto. Srdečne im blahoželáme!