• Cirkevná základná škola
    sv. Františka Assiského
  • Tu je niečo z nášho života
  • Súťaže v programovaní robotov
  • Výtvarné a spevácke súťaže
  • Deň školy a rodiny
  • Duchovná formácia
  • Lyžiarsky kurz
  • Dopravné ihrisko

 

Dňa 5.12.2019 boli žiaci reprezentovať našu školu na okresnom kole vo volejbale žiakov. Družstvo žiakov (Michal Chovan, Pavol Chovan, Ľuboš Povinský, Ramon Tarač, Elias Bahar, Filip Nikolaj, Samuel Macharik) sa umiestnilo na 2. mieste. Gratulujeme!