• Cirkevná základná škola
    sv. Františka Assiského
  • Tu je niečo z nášho života
  • Súťaže v programovaní robotov
  • Výtvarné a spevácke súťaže
  • Deň školy a rodiny
  • Duchovná formácia
  • Lyžiarsky kurz
  • Dopravné ihrisko

 

Každoročne organizuje ZŠ Jozefa Horáka súťaž v stavaní lega. Lego pod rukami štvrtákov sa menilo na dopravný prostriedok budúcnosti a šiestaci z neho pomocou motorčekov vytvárali a naprogramovali invalidný vozík. Naši štvrtáci Michal Palovič, Richard Palášthy a Eduard Paškay skončili na 3. mieste a šiestaci Ján Urban, Šimon Pálka a Samuel Korňan získali 2. miesto. Srdečne blahoželáme!