• Cirkevná základná škola
    sv. Františka Assiského
  • Tu je niečo z nášho života
  • Súťaže v programovaní robotov
  • Výtvarné a spevácke súťaže
  • Deň školy a rodiny
  • Duchovná formácia
  • Lyžiarsky kurz
  • Dopravné ihrisko

 

Vo štvrtok 5. decembra žiaci prvého i druhého stupňa reprezentovali našu školu v atletike. V Banskej Bystrici bojovali Jakubko Ivanič, Matej Letkovič, Riško Palášthy, Tom Slezák, Filip Ivanič, Nicolas Slezák, Daniela Halčinová, Paulína Gálusová, Júlia Záhorcová, Michal Maruniak, Karol Palášthy. Výsledky: 2. miesto Filip Ivanič (600m), 2. miesto Nicolas Slezák (vrh guľou), 3. miesto Karol Palášthy (vrh guľou). Gratulujeme!