• Cirkevná základná škola
    sv. Františka Assiského
  • Tu je niečo z nášho života
  • Súťaže v programovaní robotov
  • Výtvarné a spevácke súťaže
  • Deň školy a rodiny
  • Duchovná formácia
  • Lyžiarsky kurz
  • Dopravné ihrisko

 

Dňa 22.11.2019 sa opäť naši dvaja žiaci – Nicolas a Filip – zúčastnili v Žiline turnaja Lego Sumo robotov RoboRave Slovakia. Súťažili sme v kategórii Lego Sumo Junior. Celkovo bolo 27 súťažiacich tímov z rôznych základných škôl Slovenska. Tímy boli rozdelené do troch kvalifikačných skupín, z ktorých do finálových zápasov postúpili prví traja z každej skupiny. Vo finálovej skupine sme sa so stratou len jedného bodu nakoniec umiestnili na 1. mieste! Filip a Nicolas zúročili svoje skúsenosti z predchádzajúcich Lego Sumo podujatí a dokázali vynikajúco technicky skonštruovať a naprogramovať robota. Obom žiakom k cennému víťazstvu blahoželáme!