• Cirkevná základná škola
    sv. Františka Assiského
  • Tu je niečo z nášho života
  • Súťaže v programovaní robotov
  • Výtvarné a spevácke súťaže
  • Deň školy a rodiny
  • Duchovná formácia
  • Lyžiarsky kurz
  • Dopravné ihrisko

 

Dňa 29. októbra sa žiaci zúčastnili florbalového turnaja cirkevných škôl, ktorý sa uskutočnil v Základnej škole sv. Dominika Savia vo Zvolene. Chlapci po tesnej prehre s domácimi obsadili 2. miesto. Gratulujeme!