• Cirkevná základná škola
    sv. Františka Assiského
  • Tu je niečo z nášho života
  • Súťaže v programovaní robotov
  • Výtvarné a spevácke súťaže
  • Deň školy a rodiny
  • Duchovná formácia
  • Lyžiarsky kurz
  • Dopravné ihrisko

 

Vo štvrtok 14.11. organizovala ZŠ s MŠ v Banskej Belej ďalší ročník výtvarnej súťaže Terra Bela pre žiakov nášho okresu. Žiaci tvorili na tému "Fantastická fauna a flóra". Naši žiaci opäť bodovali a každý z nich získal aj ocenenie. Lenka Garaiová 1. miesto, Lenka Maruniaková 2. miesto, Daniela Marková 1. miesto, Nela Slančíková 2. miesto, Marko Slančík 2. miesto a Dominik Melicherčík 3. miesto. Zahanbiť sa nenechali ani žiačky materskej školy Chloe Rebecca Petr a Katarína Ďuricová, ktoré obsadili 1. miesto. Srdečne im blahoželáme a prajeme veľa ďalších tvorivých dní.